Sale 10%

Soil Digest

3,510.00 บาท

ผลิตภัณฑ์ Soil Digest 1 กล่อง บรรจุ 10 ซอง (ซองละ 200 กรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ Soil Digest ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน 4 สายพันธุ์ ได้แก่  Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus methylotrophicus นอกจากนี้ เมื่อย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลัก N, P, K เพิ่มฮิวมิก ความร่วนซุยและความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช โดยจุลินทรีย์ทั้ง 4 ชนิดจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมและ pH ในดินให้เหมาะสมต่อรากพืช ป้องกันเชื้อก่อโรคในดินและโรคในรากพืช ผลิตคีเลทซึ่งจะจับกับอาหารธาตุรอง อาทิ Zn Fe Br เป็นต้น เพื่อให้พืชนำไปใช้ได้ทันที รวมทั้งช่วยให้รากพืชสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้

  • ใช้ Soil Digest 50 กรัม (หรือ 5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (หรือ 1 กระป๋อง) แช่ทิ้งไว้เพื่อการขยายเชื้อเป็นระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือ 1 คืน แล้วนำไปผสมกับน้ำ 200 ลิตร แล้วจึงนำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นใบจนถึงดิน (ควรฉีดต่อเนื่อง ทุก 10-20 วัน)
  • ผสมกับกองปุ๋ยหมักหรือกองซากพืชซากสัตว์ อัตราส่วน 400 กรัม : กองปุ๋ยหมักหรือกองซากพืชซากสัตว์ ปริมาณ 250 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน ทิ้งกองปุ๋ยหมักหรือกองซากพืชซากสัตว์ให้ย่อยสลายเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยตรง หรือสารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ลดลง

การเก็บรักษา

  • เก็บในที่ร่ม หรือเย็น ไม่โดนแสงอาทิตย์

    รีวิว

    ยังไม่มีบทวิจารณ์

    เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้