Sale 10%

B Super

3,510.00 บาท

ผลิตภัณฑ์ Plant Being 1 กล่อง บรรจุ 10 ซอง (ซองละ 200 กรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ Plant Being ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) ที่ยังมีชีวิตด้วยกัน 4 สายพันธุ์ ได้แก่  Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus methylotrophicus โดย PGPR ทั้ง 4 ชนิดจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมและ pH ในดินให้เหมาะสม รวมถึงผลิต Hormone Auxin ซึ่งช่วยพัฒนารากพืชเพิ่มพลังการดูดซึมธาตุอาหาร ช่วยให้รากพืชสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันเชื้อก่อโรคในดินและโรคในรากพืช ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน เพิ่มธาตุอาหารหลัก N, P, K เพิ่มฮิวมิก ความร่วนซุยและความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ผลิตคีเลทซึ่งจะจับกับอาหารธาตุรอง อาทิ Zn Fe Br เป็นต้น  เพื่อให้พืชนำไปใช้ได้ทันที

การใช้

  • ใช้แพลนท์ บีอิ้ง 50 กรัม (หรือ 5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (หรือ 1 กระป๋อง) แช่ทิ้งไว้เพื่อการขยายเชื้อเป็นระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือ 1 คืน แล้วนำไปผสมกับน้ำ 200 ลิตร จึงนำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นใบจนถึงดิน (ควรฉีดต่อเนื่อง ทุก 10-20 วัน)
  • ผสมกับดินปลูกหรือกองปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 400 กรัม : ดินปลูกหรือกองปุ๋ยหมักปริมาณ 250 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน นำดินปลูกหรือปุ๋ยหมักไปใช้ปลูกพืชได้ทันที

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยตรง หรือสารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ลดลง

การเก็บรักษา

  • เก็บในที่ร่ม และเย็น ไม่โดนแสงอาทิตย์

    รีวิว

    ยังไม่มีบทวิจารณ์

    เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้