เราเชื่อว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งจากกระแสโลกและความสนใจด้วยตัวเอง แต่ส่ิงที่มากไปกว่านั้นคือ เราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ซึ่งนั่นคือการอาศัย Technology เข้ามาช่วยในการสื่อสารไปจนถึง Style ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรร

เราจึงสร้างชุมชนออนไลน์และออฟไลน์นำเสนอเรื่องราว วิธีคิด เทรนด์ของสุขภาพ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มี Passion ให้แนวคิดสามารถมีไลฟ์สไตล์ กินดี อยู่ดี โดยลด Cost of Living ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ในยุคที่โซเชียลครอง ผู้คนต่างกันพาอัพเดท Status กินหรู อยู่แพง และยังเป็น Experience Store ที่เป็นพื้นที่ของความสนุก ที่คุณสามารถแวะมาเรียนรู้ พร้อมสัมผัสและจับจองซื้อของผลิตภัณฑ์จริง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์

CRAFT n Co คอมมูนิตี้ที่เปิดกว้างต้อนรับกลุ่มคนที่มีพาสชัน ความตั้งใจในการนำเสนอธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายหลายรูปแบบจากพันธมิตร จุดประกายไฟ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์หน้าร้านและคอนเทนต์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บอกกล่าวเรื่องราวของผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจ แนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ และ รับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ช่องทางติดตามเพิ่มเติมของ Craft n co
IG : https://www.instagram.com/craftnco.official
Facebook : https://www.facebook.com/craftnco.official
Line : @craftnco